Dobra komunikacja wewnątrz firmy, między zarządem, kierownictwem a pracownikami, w końcu między samymi pracownikami ma bardzo duże znaczenie zarówno w korporacjach zatrudniających setki, a nawet tysiące pracowników jak i w małych firmach. Komunikacja wewnętrzna dysponuje bardzo wieloma narzędziami. Sztuka polega na ich właściwym doborze, aby osiągnąć pożądany cel. W systemie LucidCRM udostępniamy mechanizm aktywności i dynamicznych powiadomień, dzięki którym skutecznie usprawnisz przekaz informacji i zwiększysz szybkość jego przepływu.  

 
Kontrahenci

Aktywności

Każdy obiekt LucidCRM posiada swoją sekcję Aktywności, w której możesz wpisać swoje komentarze udostępniając je innym użytkownikom systemu. Dodatkowo na pulpicie, widocznym zaraz po zalogowaniu, dynamicznie wyświetlane są informacje o zmianach wszystkich obiektów, do których jesteś przypisany. Są to informacje o utworzeniu jakiegoś obiektu bądź też o jego zmianie, jak np. dodanie nowego dokumentu, zmiana statusu zadania lub skomentowanie wydarzenia przez jakiegoś użytkownika.

 

Dynamiczne powiadomienia

Aktywności posiadają moduł automatycznych powiadomień, który informuje powiązane z danym obiektem elementy o zaszłej zmianie. Oznacza to, że jeśli np. dodasz notatkę do wydarzenia, a to wydarzenie zostało przypisane do pewnego kontrahenta i szansy sprzedażowej, to o aktywności zostaną powiadomieni dodatkowo kontrahent i szansa sprzedażowa - zostanie ona dopisana do wydarzenia, kontrahenta i szansy sprzedażowej.