Sprzedaż

Prowadź cały proces sprzedaży ze swoim klientem rozpoczynając od rozpoznania jego potrzeb i utworzenia szansy sprzedażowej a kończąc na wystawieniu faktury i realizacji zamówienia. Wszystkie czynności przeprowadzaj w interakcji z klientem poprzez udostępnioną możliwość powiadamiania o zmianie statusu zamówienia i możliwość automatycznej wysyłki faktur. Dziel się potrzebnymi informacjami na temat sprzedaży z innymi użytkownikami systemu.

 

Szanse sprzedażowe

Moduł szans sprzedażowych pozwala na śledzenie i analizowanie szans sprzedaży na podstawie postępu działań, takich jak spotkania, negocjacje oraz inne zdarzenia w lejku sprzedaży. Wystarczy że po odbytym spotkaniu dodasz do systemu element szansy sprzedażowej z odpowiednim opisem. Możesz udostępnić dodany element wybranej grupie osób oraz przypisać go do odpowiedniego klienta. System pozwala na dodawanie do szansy sprzedażowej dowolnych dokumentów, zadań i wydarzeń. Możesz więc np. delegować zadania związane z daną szansą wybranym pracownikom.

 

Sprzedaż

System LucidCRM pozwala na przeprowadzanie całego cyklu sprzedaży od momentu powstania szansy sprzedażowej aż do całkowitej realizacji bądź anulowania zamówienia. Proces realizacji zamówień przebiega z wykorzystaniem zmiany statusów oraz z możliwością wystawiania faktur typu proforma i VAT. Klient przez cały czas może być informowany o aktualnej zmianie statusu zamówienia. Możesz też w dowolnej chwili wysłać do niego nowo wygenerowaną fakturę.

 

Faktury

Wystawiaj dla klientów faktury typu proforma i VAT z możliwością automatycznej wysyłki mailowej do nabywcy. Każdą fakturę możesz też w dowolnej chwili wydrukować bądź zapisać na dysku w postaci pliku PDF.